Dallas area: 1201 International Parkway, Suite 200, Richardson, TX 75081
Houston area: 3080 Northpark Drive, Kingwood, TX 77339
wuzhongj@hebeiwushu.com · tel. (469) 774-1618
Hebei Chinese Martial Arts Institute
Sifu Wuzhong Jia

· Wu Shu - Kung Fu (Gong Fu) · Shaolin (long fist) · Tai Chi (Taiji: Chen, Yang, Wu, Wu/Hao, Sun, taolu) ·
· Chi Kung (Qigong: medical, longevity, Taoist, Shaolin Yijinjing, Ba Duan Jin, Wild Goose) ·
· Ba Gua (Pa Kua: Cheng, Liang, Yin) · Xing Yi (Hsing-I: 5 elements, 12 animals) · Push-Hands ·
· Sanshou (Sanda) · Weapons (straight sword, broad sword, staff, spear, sabre, whip, fan, Guan Dao) ·
Jacob Ngo Shaolin / Longfist # 3

Kids Shaolin / Longfist # 1

Basic Changquan Gunshu (Longfist Staff)

Chen Style Taijiquan

Yang Style Taijiquan

Wu Style Taijiquan

Wu(Hao) Style Taijiquan

Sun Style Taijiquan

Contemporary Taijiquan (From the 42 Step)

Xing Yi (Rooster technique)

Xing Yi (Monkey technique)

Hebei Chinese Martial Arts Institute USA (Promotional Video Clip)

Push Hands with Mr. Steve Stoval (tournament competition)

Texas, Collin & Dallas County: Richardson • Plano • Addison • Allen • Frisco • McKinney • Dallas • Murphy • Sachse • Garland • Denton •
The Colony • Carrollton • Irving • Las Colinas • Farmers Branch • Rowlett • Mesquite • Lewisville • Coppell • Flower Mound